Vivenda para ocio en PíasUnha arquitectura sinxela e modesta concebida para disfrutar o entorno directo dun modo discreto e respetuoso. Un espazo central que xoga partidas a distintos xogos con distintos xogadores: Playstation e mariola.


Unha vivenda relacionada profundamente co emprazamento, pensada para disfrutar do natural, comunicada directamente co xardín e a horta que a rodea.


Aprovéitase o socalco existente para xerar conexións a distintos niveis. Como actuación fundamental e eixo de todo o proxectoo: a creación dun matio na cota inferior. Concentra a vida da vivenda, que se volca cara el; e xenera a escala axeitada á privacidade necesaria.
Una arquitectura sencilla y modesta concebida para disfrutar el entorno directo de un modo discreto y respetuoso. Un espacio central que juega partidas a distintos juegos con distintos jugadores: Playstation y rayuela.


Una vivienda relacionada profundamente con el emplazamiento, pensada para disfrutar de lo natural, comunicada directamente con el jardín y la huerta que la rodea.


Se aprovecha el socalco existente para generar conexiones a distintos niveles. Como actuación fundamental y eje de todo el proyecto: la creación de un patio en la cota inferior. Concentra la vida de la vivienda, que se vuelca a él; y genera la escala apropiada a la privacidad necesaria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario