As farolas fernandinas

Vense de publicar na prensa local de Vigo, que parece ser que hai colectivos interesados en que non se substitúan as farolas fernandinas existentes na cidade por iluminación de baixo consumo, con reflector e orientación axeitadas.
As farolas fernandinas non alumean na dirección axeitada, producen excesivas sombras e non contan con reflector, polo que boa parte da enerxía consumida se perde.
Independemente da cuestión de deseño, na que nin sequera merece a pena entrar, trátase dunha cuestión de eficiencia na iluminación.
P0r respecto aos nosos recursos naturais, deberíamos eliminar unhas farolas que están deseñadas para conter un candil, e non para conter unha bombilla. A contaminación lumínica, e polo tanto malgasto de enerxía, que existe nas nosas cidades está en gran parte producida pola utilización de iluminación de baixa eficiencia enerxética.Se acaba de publicar en la prensa local de Vigo, que parece ser que hay colectivos interesados en que no se sustituyan las farolas fernandinas existentes en la ciudad por iluminación de bajo consumo, con reflector y orientación adecuadas.
Las farolas fernandinas no alumbran en la dirección adecuada, producen excesivas sombras y no cuentan con reflector, por lo que buena parte de la energía consumida se pierde.
Independientemente de la cuestión de diseño, en la que ni siquiera merece la pena entrar, se trata de una cuestión de eficiencia en la iluminación.
Por respeto a nuestros recursos naturales, deberiamos eliminar unas farolas que están diseñadas para contener un candil, y no para contener una bombilla. La contaminación lumínica, y por lo tanto malgasto de energía, que existe en nuestras ciudades está en gran parte producida por la utilizacion de iluminación de baja eficiencia energética.

No hay comentarios:

Publicar un comentario