Vivenda desencaixada en Chapela

Situada nun pequeno núcleo preto de Chapela, nunha parcela de tan só 110 m2, a vivenda quere desencaixarse de entre as medianeiras, complexizando o pequeno espazo que posúe para aumentalo ata o infinito como unha cinta de Moebius.
As vistas á ría supoñen a escapatoria cara o infinito da vivenda, que se fai permeable nesa dirección; e se encarga de completar o pequeno conxunto sobre a colina, achegándoo á escala humana.


Situada en un pequeño núcleo cerca de Chapela, en una parcela de tan sólo 110 m2, la vivenda quiere desencajarse de entre las medianeras, complejizando el pequeno espazo que posee para aumentarlo hasta el infinito como una cinta de Moebius.
Las vistas a la ría suponen la escapatoria hacia el infinito de la vivienda, que se hace permeable en esa dirección; y se encarga de completar el pequeño conjunto sobre a colina, acercándolo a la escala humana.
© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario