A enerxía incorporada aos materiais

Tódolos materiais usados na construción conteñen unha cantidade de enerxía almacenada. Para producir unha tonelada de aluminio consúmese 100 veces máis enerxía que para producir unha tonelada de madeira aserrada.
Os materiais con pouca enerxía incorporada acostuman ter un menor impacto ambiental.
Pola contra, é preciso valorar tamén o custe ambiental de transporte, que depende directamente do peso e volume do material; así como da distancia de procedencia do material. Utilizar mármore de importación como revestimento supón un consumo enerxético moito maior que un revestimento de pranchas de aluminio (hoxe en día cun porcentaxe moi alto de material reciclado) de fabricación local; no tocante ao consumo de combustible para o transporte.

Valores de enerxía media incorporada en materiais comúns ( en mj por kg):

Materiais cerámicos (pedra e grava) 2 - 4
Madeira, bambú, cortiza 2 - 8
Caucho natural 5 - 6
Algodón, cáñamo, seda, lá 4 - 10
Compostos de madeira (taboleiros, etc) 6 - 12

Cerámicos - ladrillos 2 - 10
Cerámicos - vidro 20 - 25
Cerámicos - fibra de cristal 20 - 150
Cerámicos - fibra de cartón 800 - 1000
Polímero - termoplástico (poliamida) 400 - 600
Termoestable - fibra Kevlar 400 - 600
Escuma - metal - aluminio alta densidade 300 - 350
Escuma - polímero - poliuretano 140 - 160
Metal - aleacións ferrosas - aceiro de carbono 60 - 72
Ferro forxado - polvo de granito 34 - 66
Metal - aleacións lixeiras - aluminio - de fundición 235 - 335
Polímero - elastómero - poliuretano 90 - 100
Polímero - termoplástico - ABS 85 - 120
Polímero - termoplástico - nylon 170 - 180
Polímero - termoplástico - polietileno 85 - 130
Polímero - termoplástico - polipropileno 95 - 115

Valores de energía media incorporada

Todos los materiales usados en la construcción contienen una cantidad de energía almacenada. Para producir una tonelada de aluminio se consume 100 veces más energía que para producir una tonelada de madera aserrada.
Los materiales con poca energía incorporada suelen tener un menor impacto ambiental.
Por otro lado, es necesario valorar también el coste ambiental de transporte, que depende directamente del peso y volumen del material; así como de la distancia de procedencia del mismo. Utilizar mármol de importación como revestimiento supone un consumo energético mucho mayor que un revestimiento de planchas de aluminio (hoy en día con un porcentaje muy alto de material reciclado) de fabricación local; en lo referente al consumo de combustible para el transporte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario