Paisaxismo antibucólico

Toda intervención do home no mundo supón unha “artificialización” do medio. Mesmo a primeira froita recollida, a primeira semente de millo plantada, o primeiro gando arrimado; son transformacións necesarias a nivel natural-biolóxico.
A imposibilidade do non intervencionismo lévanos á necesidade da relación biótico-paisaxística: topografiar a arquitectura mediante a inter-implicación esquencendo a camuflaxe e aceptando a inevitable pegada deixada no territorio como primeiro paso para a integración absoluta.
Cualquier intervención del hombre en el mundo supone una "artifialización" del medio. Desde la primera recogida, la primera semilla de maíz plantada, el primer ganado recogido; son transformaciones necesarias a nivel natural-biológico.

La imposibilidad del non intervencionismo nos lleva a la necesidad de la relación biótico-paisajística: topografiar la arquitectura mediante la inter-implicación olvidando el camuflaje y aceptando la inevitable huella dejada en el territorio como primer paso para la integración absoluta.
Tom Chudleigh - Casa na árbore
© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario