Mobile Eco Lab ( Office of Mobile Design )
O Eco Lab foi construído pola Office of Mobile Design en colaboración co Equipo de Enbelecemento de Hollywood (grupo para a restauración da beleza e integridade de Los Ángeles).


O intercambio de información levouse a cabo mediante animación infográfica, debuxo tradicional e modelaxe a escala. O material conseguiuse mediante a donación: o propio remolque así coma escenarios de Hollywood reciclados.


Agora viaxa polos colexios informando aos nenos da importancia de salvar o planeta. Aterriza e desplega as súas plataformas e ábrese, recoñecéndose ao momento coma lugar de interacción.


Serve de lugar de exposicións dedicadas á ecoloxía. Tras subir as escaleiras de aceiro reciclado, o neno entra na antesala multimedia onde pode navegar por Internet sobre temas de ecoloxía. Un video proxéctase no interior: o ciclo de crecemento dunha árbore. A cada neno dáselle un pequeno contedor cunha árbore para coidar. Pasan á seguinte zona, onde o profesor debate sobre o papel individual na plantación de árbores e o mantemento dun medio ambiente sostible.
El Eco LAB fue construido por la Office of Mobile Design en colaboración con el Equipo de Embellecimiento de Hollywood (grupo para la restauración de la belleza e integridad de Los Ángeles).


El intercambio de información se llevó a cabo mediante animación infográfica, dibujo tradicional y modelaje a escala. El material se consiguió mediante la donación: el propio remolque así como escenarios de Hollywood reciclados.


Ahora viaja por los colegios informando a los niños de la importancia de salvar el planeta. Aterriza y despliega sus plataformas y se abra, reconociéndose al momento como lugar de interacción.


Sirve de lugar de exposiciones dedicadas a la ecología. Tras subir las escaleras de acero reciclado, el niño entra en la antesala multimedia donde puede navegar por Internet sobre temas de ecología. Un vídeo se proyecta en el interior: el ciclo de crecimiento de un árbol. A cada niño se le da un pequeño contenedor con un árbol para cuidar. Pasan a la siguiente zona, donde el profesor debate sobre el papel individual en la plantación de árboles y el mantenimiento de un medio ambiente sostenible.
No hay comentarios:

Publicar un comentario